[odoo]

Odoo aplikacije

Odoo je platforma preko koje se integrišu raazličite aplikacije: ERP, CRM,e-commerce, prodaja, fakturisanje…

Prednosti aplikacija na odoo platformi

Aplikacije su integrisane preko platforme. Svaka aplikacija je modul, koji se može posebno instalirati. Svi moduli su u jednom proizvodu, odoo platformi.

Postoji jedinstvani korisnički interfejs, kao i jednintveno rešenje za upravljanje bazom podataka. Nema potrebe da se ti interfejsi razvojaju. Dati su na korišćenje po principu otvorenog koda

Postoji odoo platforma kao Community verzija i kao Enterprice vezija.