Dostupni kursevi

Obuka za rad sa editorom teksta Word za početnike.

Po zavrsetku ovog kursa dobićete osnovna znanja, a u nekim delovima i naprednija znanja o bazama podatak

Kurs za obučavanje za rad sa Sistemom elektronskih faktura (SEF) i softverskim paketom E-fakture ArtPos. SEF je softverki sistem Ministarstva finansija a E-fakture ArtPos je mikro ERP privrednog društva Art-Info, koji je namenje pošiljaocima i primaocima E-faktura. Kroz E-fakture ArtPos kreira se e-faktura a preko API metoda ova faktura se preko SEF-a prosledjuje primaocu fakture.